Engleski stihovi

You've got that smile,
that only heaven can make,
I pray to God every day,
that you love me for ever!

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789