Ljubavni stihovi

V-al ljubavi je velik.
O-blak kao čelik.
L-jubav je močna.
I-noć je sočna.
M-išu moj,volim te ja!

T-ebe želim.
E-to ti...VOLIM TE!

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789