Ljubavni stihovi

Bili smo

Bili smo proćerani
Iz svih vidokruga
Proganjani i po horizontima
A draganama doplovljavali tajno zorama.

Uloge su razdijelili vodenjacima
Dok smo mi plivali ukrućeni
U svojim svjetovima
Na sve spremni i upućeni.

Sve smo izgubili osim kičme
A kičme su tada u to vodeno vrijeme
Bile na najvišoj cijeni.

Zeljko Lompar

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789