Ljubavni stihovi

‎...Ruke mi kažu: Ostavi ga.
...Suze mi kažu: Zaboravi ga.
...Duša mi kaže: Preboli ga.
...A srce mi kaže: VOLI GA! ♥ ♥ ♥

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789