Crni humor

Jednu 14-godišnju djevojčicu majka zatekne kako puši:

- Otkad ti, mila, pušiš?
- Od moje prve ljubavne noći.
- A kada si je imala?
- Nemam pojma, bila sam pijana!

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789