Crni humor

U Černobilu:

- Anice, koliko je 20 plus 20?
- Učiteljice to je... samo malo da zbrojim. To vam je 40.
- Anice, to je točno, ali ćeš dobiti 1 zato što si zbrajala na sve 4 ruke!

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789