Životinje u Vicevima

Vraća se komarac kući nakon prvog, probnog leta.

- I kako je bilo, sine? - pita ga mama.
- Fantastično, svi su mi pljeskali!

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.
Forum
Statistika
Reg. korisnici: 218
Broj doprinosa: 1.794