Životinje u Vicevima

Voze se dvije muhe na biciklu... Odjednom će jedna drugoj:

- Stani malo! Upala mi je mušica u oko.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789