Policajci

-Gdje ide policajac kada mu je hladno?
- Ide u ćošak.
- Zašto?
- Zato što je tamo 90 stepeni.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789