Policajci

Zašto na policijskim kolima, na vratima piše policija?
-Da ne bi ulazili kroz prtljažnik.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.
Forum
Statistika
Reg. korisnici: 218
Broj doprinosa: 1.794