Policajci

Pričaju dva pandura:
- Neki dan sam kupio četku za WC.
- I kakva je?
- Ma, šta znam. Nekako sam bio navikao na toalet papir.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.

Statistika
Reg. korisnici: 220
Broj doprinosa: 1.789