Policajci

- Zašto tri policajca idu zajedno?
- Jedan čita i piše, a druga dvojica čuvaju genija.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.
Forum
Statistika
Reg. korisnici: 218
Broj doprinosa: 1.794