Policajci

S kim ste se sudarili? - upita policajac vozača.
Nemam pojma s kim, pobjegao je, onuda ... niz provaliju.

Za komentiranje stihova moraš biti <a href="/korisnik/prijava" title="Prijava">prijavljen/a</a>.
Trenutno nema komentara.
Forum
Statistika
Reg. korisnici: 218
Broj doprinosa: 1.794